คิตะคางายะ

北加賀屋

Y20
Y19
สายยตสึบาชิ
Y21

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีคิตะคางายะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน