ซุมิโนเอะโคเอ็น

住之江公園

Y21
Y20
สายยตสึบาชิ

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีซุมิโนเอะโคเอ็น

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน