ซุมิโนเอะโคเอ็น

住之江公園

P18
P17
สายนิวแทรม

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y21 ซุมิโนเอะโคเอ็น
สายยตสึบาชิ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีซุมิโนเอะโคเอ็น

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน