ticketตั๋วท่องเที่ยวโคยะซังแบบ 1day (แบบใช้รถไฟ Osaka Metro)

โคยะซังสถานที่ซึ่งสามารถสัมผัสประวัติศาสตร์ท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ใช้โดยสารรถไฟนันไกตั้งแต่เส้นทางที่เรียบขนาน Osaka Metro จนถึงโคยะซังได้แบบไม่จำกัดเที่ยวด้วยตั๋วโดยสารนี้เพียงใบเดียว นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถบัสรันไกรินกังที่วิ่งภายในโคยะซังแบบไม่จำกัดเที่ยวได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับการออกไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเช่นกัน
※จำหน่ายจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023

ราคาจำหน่าย

3,600 เยน

ที่จำหน่าย

ออฟฟิศนายสถานีประจำ Osaka Metro ทุกสถานี, ร้านขายของภายในสถานี, ที่จำหน่ายตั๋วรายเดือน และเคาน์เตอร์ให้ข้อมูลข่าวสาร Osaka Metro (ชินโอซาก้า)