โคมางาวะ นากาโนะ

駒川中野

T31
T30
สายทานิมาจิ
T32

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน