วัดเซ็นโคจิ (จิโกคุโด)
全興寺(地獄堂)

T32 ฮิราโนะ
สายทานิมาจิ

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 10 นาที จาก "สถานีฮิราโนะ" ทางออกหมายเลข 2
ที่อยู่
4-12-21 ฮิราโนะฮมมาจิ เขตฮิราโนะ เมืองโอซาก้า
หมายเลขโทรศัพท์
06-6791-2680
ค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าธรรมเนียม (ค่าเข้าชมวิหารจิโกคุโด 100 เยน)
เว็บไซต์
http://www.senkouji.net/

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน