มารยาทการโดยสารรถไฟ Osaka Metro

รักษามารยาท ท่องเที่ยวโอซาก้าอย่างสำราญใจ

Osaka Metro ซึ่งจอดเทียบสถานีเป็นหลักหน่วยนาที มีผู้คนจำนวนมากเดินสวนกันไปมาที่ชานชลาสถานี
การใช้บริการรถไฟโดยไม่มีเหตุความวุ่นวายใหญ่ๆ เกิดขึ้นก็เพราะมีกฎและมารยาทซ่อนอยู่นั่นเอง
ขอให้ทุกท่านรักษากฎเพื่อให้การเดินทางเคลื่อนที่ไปกับ Osaka Metro เกิดความสำราญใจ

01ไม่ปล่อยมือ
ละจากรถเข็นหรือกระเป๋าเดินทาง

ไม่ปล่อยมือละจากรถเข็นหรือกระเป๋าเดินทาง

ไม่ปล่อยมือละจากรถเข็นหรือกระเป๋าเดินทาง
เนื่องจากอาจไปขัดขวางทางสัญจร ร่วงหล่นไปบนรางรถไฟจากบนชานชลา
หรือตกจากบันไดเลื่อนจนเกิดอันตรายทำให้บาดเจ็บได้
ขอให้ทุกท่านโปรดอย่าปล่อยมือละจากรถเข็นหรือกระเป๋าเดินทางของท่าน

02เล่นโทรศัพท์มือถือเมื่อหยุดยืนนิ่งแล้ว

เล่นโทรศัพท์มือถือเมื่อหยุดยืนนิ่งแล้ว

การใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินอาจชนเข้ากับผู้อื่นที่กำลังเดินอยู่
หรือไม่ทันสังเกตเห็นเสาจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
เมื่อต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือโปรดระมัดระวังคนรอบข้างโดยการหยุดยืนให้นิ่งเสียก่อนแล้วจึงใช้งาน ฯลฯ

03ไม่เดินกินพื้นที่

ไม่เดินกินพื้นที่

ชานชลาบางสถานีรถไฟอาจไม่มีพื้นที่โล่งกว้างมากนัก การเดินกินพื้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้
ตามเส้นทางที่เชื่อมต่อหรือบันไดจะมีการจัดระเบียบการสัญจรให้เดินทางเดียว
ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวัง

04เข้าคิวให้เป็นระเบียบตรงตำแหน่งโดยสารรถไฟ

เข้าคิวให้เป็นระเบียบตรงตำแหน่งโดยสารรถไฟ

เมื่อเห็นสัญลักษณ์ให้เข้าคิวเป็น 2 แถวหรือ 3 แถวตรงตำแหน่งสัญลักษณ์
การเข้าคิวเพื่อโดยสารรถไฟในญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องพื้นฐาน ห้ามแทรกแถวหรือจองที่นั่งเด็ดขาด
นอกจากนี้ ต้องระมัดระวังสัมภาระขนาดใหญ่หรือกระเป๋าเดินทางไม่ให้กีดขวางผู้อื่น

05ให้คนลงจากขบวนรถไฟก่อนเสมอ

ให้คนลงจากขบวนรถไฟก่อนเสมอ

เมื่อรถไฟเข้าเทียบชานชลา แม้ประตูรถไฟจะเปิดก็ห้ามรีบร้อนโดยสารรถในทันที
ต้องให้คนลงจากขบวนรถไฟก่อนเสมอ เมื่อตรวจดูจนแน่ใจแล้วว่าคนลงหมดเรียบร้อยแล้วจึงค่อยโดยสารรถไฟ
ประตูรถไฟจะไม่ปิดจนกว่าจะตรวจดูจนแน่ใจแล้วว่าคนโดยสารขึ้นหมดแล้ว
ดังนั้นโปรดโดยสารรถไฟด้วยความใจเย็น

06ตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรี

ตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรี

สายมิโดซุจิและสายทานิมาจิจะมีตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรีเพื่อป้องกันปัญหาบุคคลโรคจิตที่ชอบลวนลาม
สำหรับสายมิโดซุจิจะมี 1 ตู้ให้บริการในวันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์) แต่ละขบวนตลอดวัน
ส่วนสายทานิมาจิจะมี 1 ตู้ให้บริการในวันธรรมดาตั้งแต่รถไฟขบวนแรกที่เริ่มวิ่งให้บริการจนถึงเวลา 9.00 น.
สุภาพบุรุษโปรดระวังอย่าโดยสารรถไฟผิดตู้
สำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาลงไปหรือผู้พิการทางร่างกายและผู้อนุบาลผู้พิการคนดังกล่าวสามารถโดยสารรถไฟตู้นี้ได้
อนึ่ง วันที่บังคับใช้ตารางเวลาเดินรถของวันหยุดจะไม่มีตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรีนี้
ตำแหน่งที่จอดของตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรีนี้จะแสดงไว้ที่ชานชลาด้วย ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ล่วงหน้า

07ห้ามสูบบุหรี่ทั่วทั้งบริเวณ

ห้ามสูบบุหรี่ทั่วทั้งบริเวณ

ห้ามสูบบุหรี่ภายในชานชลาทั้งหมด

08การวิ่งขึ้นรถไฟเป็นเรื่องอันตราย

การวิ่งขึ้นรถไฟเป็นเรื่องอันตราย

การวิ่งขึ้นรถไฟเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้รถไฟเกิดความล่าช้า
เมื่อคิดว่าจะไม่ทันขึ้นขบวนรถไฟที่วางแผนไว้ก็โปรดรอขบวนถัดไปโดยไม่ต้องรีบเร่ง

01เดินชิดด้านใน

เดินชิดด้านใน

เมื่อเข้าขบวนรถไฟแล้วอย่าหยุดยืนบริเวณประตู
ให้พยายามเดินชิดด้านในเพื่อให้ผู้โดยสารอื่นสามารถเข้าขบวนรถได้อย่างราบรื่น
เวลาที่รถจอดให้เปิดทางบริเวณใกล้ประตู แล้วระวังอย่ากีดขวางผู้โดยสารที่ขึ้นลงคนอื่น

02ที่นั่งพิเศษ (Priority Seat)

ที่นั่งพิเศษ (Priority Seat)

Osaka Metro จัดให้มีที่นั่งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกาย หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มากับเด็กทารก ที่นั่งพิเศษนี้จะมีสีต่างจากเก้าอี้ตัวอื่นๆ และมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ให้ทราบ
โปรดเว้นที่ว่างตรงที่นั่งพิเศษนี้ไว้ให้ด้วย

03ให้ผู้โดยสารคนอื่นได้ร่วมนั่งด้วย

ให้ผู้โดยสารคนอื่นได้ร่วมนั่งด้วย

เวลาที่มีสัมภาระมากให้วางไว้บนตะแกรงเหนือที่นั่ง อย่าวางไว้บนที่นั่ง
โปรดนั่งให้ชิดกันอีกนิดเพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นได้ร่วมนั่งด้วย

04หลีกเลี่ยงการพูดคุยโทรศัพท์มือถือ

หลีกเลี่ยงการพูดคุยโทรศัพท์มือถือ

เมื่ออยู่ในรถไฟกรุณาปรับเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็น manner mode
และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโทรศัพท์
เนื่องจากบริเวณที่นั่งพิเศษอาจมีผู้โดยสารที่ติดอุปกรณ์การรักษาแบบฝังในร่างกายนั่งอยู่
เวลาที่มีผู้โดยสารคับคั่งและอาจมีการสัมผัสถูกร่างกายเช่นนี้
ขอให้ทุกท่านโปรดปิดสวิตซ์โทรศัพท์มือถือเมื่ออยู่ใกล้บริเวณที่นั่งพิเศษ

05ระวังระดับเสียงของหูฟังหรือเฮดโฟน

ระวังระดับเสียงของหูฟังหรือเฮดโฟน

เสียงที่เล็ดลอดออกมาจากหูฟังหรือเฮดโฟนเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ โปรดปรับระดับเสียงให้อยู่ในปริมาณที่เสียงจะไม่เล็ดลอดออกมา

06ไม่พูดคุยเสียงดัง

ไม่พูดคุยเสียงดัง

ไม่ว่าการท่องเที่ยวจะสนุกมากเพียงใดก็ไม่ควรพูดเสียงดัง เมื่อต้องการพูดคุยโปรดพูดคุยด้วยเสียงเบา

07หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารบนรถไฟจะเป็นการรบกวนผู้อื่น เมื่อโดยสารรถไฟเป็นเวลานานและต้องการดื่มน้ำให้นึกถึงไทม์มิ่งที่เหมาะสมในการดื่ม เช่น ขณะรถไฟจอดรวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ทั่วทั้งบริเวณ

08สัมภาระอย่าให้กีดขวาง

สัมภาระอย่าให้กีดขวาง

ในขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารหนาแน่น
หากวางกระเป๋าเป้ที่สะพายปิดทางเดินก็อาจเป็นการกีดขวางทางเดินของผู้อื่น
โปรดกอดกระเป๋าไว้ด้านหน้าหรือวางไว้บนตะแกรงเหนือที่นั่ง

09ไม่แต่งหน้าบนรถไฟ

ไม่แต่งหน้าบนรถไฟ

นอกจากในขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารหนาแน่นแล้ว
มีคนที่คิดว่าการแต่งหน้าบนรถไฟที่สั่นสะเทือนไปมาตลอดเวลานี้ป็นการกระทำที่ไม่น่าอภิรมย์
จึงไม่ควรกระทำ

10นำขยะกลับไป

นำขยะกลับไป

เมื่อมีขยะเกิดขึ้น อย่าวางทิ้งไว้บนรถไฟ ให้นำไปทิ้งในถังขยะที่อยู่ตามชานชลาสถานี