มินามิทัตสึมิ

南巽

S24
S23
สายเซ็นนิจิมาเอะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน