คิเระ อุริวาริ

喜連瓜破

T33
T32
สายทานิมาจิ
T34

ใช้สถานีคิเระ อุริวาริ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีคิเระ อุริวาริ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน