สึรุมิเรียคุจิ

鶴見緑地

N26
N25
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N27

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีสึรุมิเรียคุจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน