พอร์ททาวน์นิชิ

ポートタウン西

P12
P11
สายนิวแทรม
P13

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน