พอร์ททาวน์ฮิงาชิ

ポートタウン東

P13
P12
สายนิวแทรม
P14

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน