เทรดเซ็นเตอร์มาเอะ

トレードセンター前

P10
P09
สายนิวแทรม
P11

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน