Osaka Metro
Time Schedule: First & Last Train

IImazatosuji Line

For Imazato  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
05:00
Itakano
05:02
Zuiko 4-chome
05:04
Daido-Toyosato
05:07
Taishibashi-Imaichi
05:09
Shimizu
05:12
Shimmori-Furuichi
05:14
Sekime-Seiiku
05:16
Gamo 4-chome
05:18
Shigino
05:20
Midoribashi
05:23
Imazato

For Itakano  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
05:10
Imazato
05:12
Midoribashi
05:14
Shigino
05:16
Gamo 4-chome
05:18
Sekime-Seiiku
05:21
Shimmori-Furuichi
05:23
Shimizu
05:25
Taishibashi-Imaichi
05:28
Daido-Toyosato
05:30
Zuiko 4-chome
05:33
Itakano

Train Frequency

【Rush Hour】
Every 4 minutes second ~ 5 minutes
【Slow Period】
Every 10 minutes