Osaka Metro
Time Schedule: First & Last Train

SSennichimae Line

For Minami-Tatsumi  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
05:15
Nodahanshin
05:16
Tamagawa
05:19
Awaza
05:20
Nishinagahori
05:23
Sakuragawa
05:25
Namba
05:26
Nippombashi
05:28
Tanimachi 9-chome
05:30
Tsuruhashi
05:33
Imazato
05:35
Shin-Fukae
05:37
Shoji
05:39
Kita-Tatsumi
05:42
Minami-Tatsumi

For Nodahanshin  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
05:09
Minami-Tatsumi
05:11
Kita-Tatsumi
05:12
Shoji
05:15
Shin-Fukae
05:17
Imazato
05:19
Tsuruhashi
05:21
Tanimachi 9-chome
05:23
Nippombashi
05:25
Namba
05:27
Sakuragawa
05:29
Nishinagahori
05:31
Awaza
05:33
Tamagawa
05:35
Nodahanshin

Train Frequency

【Rush Hour】
Every 4 minutes 10 seconds ~ 5 minutes
【Slow Period】
Every 7 minutes 30 seconds