Osaka Metro
Time Schedule: First & Last Train

TTanimachi Line

For Yao-minami  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
04:59
Dainichi
05:02
Moriguchi
05:04
Taishibashi-Imaichi
05:06
Sembayashi-Omiya
05:08
Sekime-Takadono
05:09
Noe-Uchindai
05:12
Miyakojima
05:14
Tenjimbashisuji 6-chome
05:16
Nakazakicho
05:18
Higashi-Umeda
05:20
Minamimorimachi
05:23
Temmabashi
05:25
Tanimachi 4-chome
05:26
Tanimachi 6-chome
05:28
Tanimachi 9-chome
05:30
Shitennoji-mae Yuhigaoka
05:32
Tennoji
05:33
Abeno
05:35
Fuminosato
05:37
Tanabe
05:39
Komagawa-Nakano
05:42
Hirano
05:44
Kire-Uriwari
05:46
Deto
05:49
Nagahara
05:52
Yao-minami

For Dainichi  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
05:01
Yao-minami
05:03
Nagahara
05:05
Deto
05:07
Kire-Uriwari
05:10
Hirano
05:12
Komagawa-Nakano
05:14
Tanabe
05:16
Fuminosato
05:18
Abeno
05:20
Tennoji
05:21
Shitennoji-mae Yuhigaoka
05:23
Tanimachi 9-chome
05:25
Tanimachi 6-chome
05:27
Tanimachi 4-chome
05:28
Temmabashi
05:31
Minamimorimachi
05:34
Higashi-Umeda
05:36
Nakazakicho
05:37
Tenjimbashisuji 6-chome
05:39
Miyakojima
05:42
Noe-Uchindai
05:43
Sekime-Takadono
05:45
Sembayashi-Omiya
05:47
Taishibashi-Imaichi
05:49
Moriguchi
05:53
Dainichi

Train Frequency

【Rush Hour】
Every 2 minutes 30 seconds
Dainichi ~ Miyakojima、Fuminosato ~ Yaominami
Every 2 minutes 30 second~5 minutes
【Slow Period】
Every 6 minutes